Trang chủ Danh mục Dạy trang điểm Chi tiết

♥ Trang Điểm Chuyn Nghiệp mẫu makeup 2013


KHA TRANG ĐIỂM CHUYN NGHIỆP
(3.500.000 VNĐ)
Thời gian: 3 thngLỊCH HỌC TRANG ĐIỂM CHUYN NGHIỆP


THNG 1

TUẦN 1:
* Xc định ưu điểm v khuyết điểm của khun mặt
* Vệ sinh da mặt cơ bản
* Nhận dạng cọ
* Đnh nền bằng Latex
* Phương php xử l nền 
* Che khuyết điểm: da mặt, che quầng thm mắt (NC)
* Tạo khối khun mặt cho từng dạng khun mặt 
* Vẽ sng mũi
* Cch đnh m hồng cho từng dạng khun mặt
* Cch đnh nền bằng cọ
* Vẽ EYELINER bằng bột, ch, Liquid
* Viền ch trắng, đen
* Bấm mi
* Cch chải Mascara
* Cch vẽ lng my bằng bột
* Cch vẽ son mi
* Cch tạo m giả bằng miếng dn m v bằng Eyetalk
* Gắn lng mi giả

TUẦN 2:
* Vẽ chn my bằng bột
* Vẽ chn my bằng ch
* Tạo dng chn my cung, Lưỡi Mc,

TUẦN 3:
* Tạo dng chn my ngang Hn Quốc
* Tạo dng chn my ngang xếch Nhật Bản

TUẦN 4:
* PP ONE LINE EYE mu xanh biển
* PP 'V' SHAPE mu hồng
* PP 'V' SHAPE mu cam
* PP 'V' SHAPE mu xm tro 


THNG 2

TUẦN 1:
* PP 'V' SHAPE mu xanh ngọc bch
* PP 'V' SHAPE xanh biển
* PP 'V' SHAPE mu xanh l mạ

TUẦN 2:
* PP 'V' SHAPE mu rượu tm
* PP 'V' SHAPE rượu đỏ
* PP 'V' SHAPE mu nu đồng

TUẦN 3:
* PP 'V' SHAPE MAGIC COLOR với mu hồng bạc, tm huế, xanh đen
* PP 'V' SHAPE MAGIC COLOR với mu vng, xanh biển, đen
* KIỂM TRA

TUẦN 4:
* PP Đnh Hốc: xm đen
* PP Đnh Hốc: hồng, nu đen
* PP Đnh Hốc: tm, đen


THNG 3

 TUẦN 1:
* PP SMOKEY EYES xm khi
* PP SMOKEY EYES ru, xanh l, đen
* PP SMOKEY EYES xanh biển, xanh đen
* Tạo m giả nhiều mu.
* PP triangle eye 3 mu .

TUẦN 2 :
* PP 'V' SHAPE CHANGE COLOR: xanh biển + xanh l -> xanh ngọc
* PP 'V' SHAPE CHANGE COLOR: đỏ nu + cam -> nu cnh gin
* PP 'V' SHAPE CHANGE COLOR: vng + nu + xanh l -> mu ru
* PP 'V' SHAPE CHANGE COLOR: xanh dương + vng -> xanh l
* PP 'V' SHAPE CHANGE COLOR: đỏ nu + hồng bạc -> đỏ nu hồng
* PP 'V' SHAPE CHANGE COLOR: tm + hồng -> hồng cnh sen

TUẦN 3:
* PP ' V'  xếch : nu đen
* PP smokey xếch : tm đen
* PP Korean KPOP kiểu 1 style năm 2010 : ' smokey eye + V shape ' mu xm đen , trắng bạc
* PP Korean KPOP kiểu 2 style năm 2011 : ' smokey eye + nhấn V shape 2 đầu ' mu xm tro , bạc

NOTES: CUỐI KHA LM ALBUM TỐT NGHIỆP V THI TỐT NGHIỆP.

CÁC BÀI TRƯỚC
♥ Bới Tc C Nhn Nng Cao
♥ Trang Điểm C Nhn Nng Cao
♥ Bới Tc C Nhn
♥ Trang Điểm C Nhn mẫu makeup 2013